V Podbreznik ventilacije namenjamo izdatno skrb varni izvedbi odsesovalnih in filtrirnih sistemov. Zavedamo se da je varnost zaposlenih in skrb za tehnološko opremo na prvem mestu.

Pri projektiranju protieksplozijskih varnostnih sistemov sodelujemo s priznanim tujim inštitutom. Na podlagi analize vzorcev in zahteve naročnika lahko optimalno in v skladu z ATEX direktivo opremimo nove in tudi obstoječe odsesovalne sisteme. V fazi priprave dokumentacije izdelamo eksplozijski elaborat, ki je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.

V letošnjem letu smo v sodelovanju s podjetjem RSBP pričeli izvajati program za večjo uveljavitev eksplozijske varnosti v regiji. Izvajamo izobraževalne seminarje in dobavljamo vrhunske protieksplozijske sisteme.